background image

Det kristna hoppet

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet.

Den som tror på mig skall leva om han än dör,

och var och en som lever och tror på mig

skall aldrig någonsin dö.

(Johannesevangeliet 11:25-26)

Vi har ett problem

En skadad relation mellan
Gud & människa

Besinna att HERREN är Gud. Han har
gjort oss och inte vi själva. (Ps 100:3)

Det är era missgärningar som skiljer er

och er Gud från varandra. (Jesaja 59:2)

Guds lag kräver fullkomlighet

Var fullkomliga, såsom er Fader i himlen är
fullkomlig. (Matteusevangeliet 5:48)

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta

och av hela din själ och av hela din kraft och av
hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

(Lukasevangeliet 10:27)

Vi klarar inte av att hålla Guds lag

Vem kan säga: Jag har bevarat mitt hjärta rent,
jag är fri från synd? (Ordspråksboken 20:9)

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

(Romarbrevet 3:23)

Resultatet - död & fördömelse

Syndens lön är döden (Romarbrevet 6:23)

Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från
Herrens ansikte och hans härlighet och makt

(2 Tessalonikerbrevet 1:9)

Mänskliga försök

att lösa problemet

Kämpa mer

Jag ska försöka bli bättre

Jag ska göra fler goda
gärningar än dåliga

Jag är i alla fall bättre än
många andra

Blunda för problemet

Jag lever i nuet

Jag fyller tankarna med annat

Gud får acceptera mig som jag är

Människans försök att lösa
problemet är inte tillräckliga

En väg kan synas rätt för en människa, men dess

slut kan leda till döden. (Ordspråksboken 16:25)

Guds lag står fast

Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda
bud är skyldig till allt. (Jakobs brev 2:10)

GUD

background image

Guds lösning

Uppenbarad i evangeliet -

det glada budskapet om Guds nåd i Kristus Jesus

Guds kärlek till människorna

Så älskade Gud världen att han

utgav sin enfödde Son, för att den
som tror på honom inte skall gå

förlorad utan ha evigt liv.
(Johannesevangeliet 3:16)

Syndernas förlåtelse

Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

(Johannesevangeliet 1:29)

Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut
det skuldebrev som med sina krav vittnade mot

oss. (Kolosserbrevet 2:13)

Genom Jesus Kristus

Alla har syndat och saknar härligheten från Gud,
och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat

det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har
friköpt dem. (Romarbrevet 3:23-24)

Jesus sade: Jag är vägen och sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
(Johannesevangeliet 14:6)

Det gäller också dig!

Gud vill att alla människor skall bli frälsta och

komma till insikt om sanningen.
(1 Timoteusbrevet 2:4)

Jesus Kristus är försoningen för våra synder, och

inte bara för våra utan också för hela världens.
(1 Johannesbrevet 2:2)

Försoning & evigt liv

Gud är försonad

Gud var i Kristus och försonade världen
med sig själv. Han tillräknade inte

människorna deras överträdelser
(2 Korintierbrevet 5:19)

Guds fria gåva - evigt liv

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i

Kristus Jesus, vår Herre. (Romarbrevet 6:23)

Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva,
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för

att ingen skall berömma sig. (Efesierbrevet 2:8-9)

Gåvan tas emot genom tron

Jesus sade: Omvänd er och tro evangelium!
(Markusevangeliet 1:15)

Tro på Herren Jesus så blir du frälst

(Apostlagärningarna 16:31)

Dopet - Guds nådeslöfte till dig

Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i
Faderns och Sonens och den helige Andes namn

och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.
(Matteusevangeliet 28:19-20)

Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den

som inte tror skall bli fördömd.
(Markusevangeliet 16:16)

Är du döpt?

Guds löfte till dig i dopet är giltigt.

Genom tron gör du anspråk på det.

Trons välsignelser

Samvetsfrid

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi
frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

(Romarbrevet 5:1)

Kraft att göra gott och motstå synd

Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet
och världsliga begär och att leva anständigt,

rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,
medan vi väntar på det saliga hoppet

(Brevet till Titus 2:11-13)

Hopp i lidandet

Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet
att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och

fastheten hopp. (Romarbrevet 5:3-4)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till
det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

(Romarbrevet 8:28)

Vill du veta mer?

Läs mer om det goda

budskapet i Bibeln.

S:t Thomas lutherska församling, Motala
www.sanktthomas.org

S:t Thomas är en församling som förkunnar

evangeliet, Guds glada budskap om syndernas

förlåtelse i Jesus Kristus. Vi förvaltar också

evangeliet i Guds sakrament - dop & nattvard.

(Bibeltexterna är hämtade från
Svenska Folkbibeln 98.)

Ladda ner som PDF

GUD